[MonoDevelop] Disable một số Compiler Warning không cần thiết

Hôm nay là một trick ngắn về việc giảm thiểu các Compiler Warning trong quá trình code, với MonoDevelop (hoặc Visual, mình thì thích MonoDevelop hơn, nhẹ gọn). Compiler Warning là cái gì ? Mấy cái gì đơn giản, quen thuộc rồi thì mình không nói dài dòng nữa hé. Đây là mấy cái Warnings… Read More [MonoDevelop] Disable một số Compiler Warning không cần thiết

Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P2

Kế tiếp theo Phần 1, ở phần này mình sẽ giới thiệu về Zenject và các thao tác, feature cơ bản mà Zenject hỗ trợ. 1. Sơ bộ về Zenject Là một DJ framework, được thiết kế để có thể dùng cho C# thuần, đồng thời có hỗ trợ cho Unity3D, các bạn có thể… Read More Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P2

Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P1

Phần 1 này mình sẽ “kể” về DI theo kiểu nông dân chút. – DI là cái khỉ gì – Module cấp thấp? Cấp cao – Các thể loại dependency thường thấy trong codebase của game – Cấu trúc của DI framework Qua Phần 2, mình sẽ nói về Zenject framework Trong quá trình thiết… Read More Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P1

Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P2

Mục lục: Phần 1 : tào lao cơ bản về EntityComponentSystem. (you’re here). Phần 2 : những framework thông dụng, cấu trúc của chúng. Ở  phần 1, mình đã tào lao về vài thứ cơ bản như : ECS là gì ? Sức mạnh của ECS là gì ? Unity3D có phải là một engine… Read More Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P2

Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P1

Mục lục: Phần 1 : tào lao cơ bản về EntityComponentSystem. (you’re here). Phần 2 : những framework thông dụng, cấu trúc của chúng. Hôm nay mình tào lao về chủ đề về Entity Component System (ECS). Nhiều người có thể đã biết và sử dụng ECS từ lâu rồi, bài này mình tổng hợp… Read More Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P1