CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P3

Qua phần 1 và phần 2 đặc sệt lý thuyết, thì phần này mình sẽ trình bày một demo nhỏ, cho bớt khô khan, thêm phần thú vị, hé hé :v Demo Mình để demo ở GitHub, các pro clone về tham khảo. Đề bài là một Platformer2D game đơn giản như mình đã dùng… Read More CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P3

CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P2

Được rồi, Phần 1 lý thuyết chắc hơi khó nút, ở đây mình sẽ lấy ví dụ từ thực tế, và đưa ra cả 2 cách giải quyết theo cả StateMachine và CoroutineReaction Bài toán newbie Lấy lại cái đề bài Platformer2D cho nó đơn giản hé. Con monster sẽ di chuyển qua lại, nhảy… Read More CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P2

CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P1

Bài hôm nay sẽ hơi lạ một chút, nói về CoReactions – từ này nghe có vẻ mới mới. Trải qua kha khá các project về game, trong quá trình design codebase, chắc nhiều người cũng như mình, sử dụng StateMachine khá nhiều. Cá nhân mình thấy StateMachine hơi khó dùng, bị đơn điệu và… Read More CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P1

Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P2

Kế tiếp theo Phần 1, ở phần này mình sẽ giới thiệu về Zenject và các thao tác, feature cơ bản mà Zenject hỗ trợ. 1. Sơ bộ về Zenject Là một DJ framework, được thiết kế để có thể dùng cho C# thuần, đồng thời có hỗ trợ cho Unity3D, các bạn có thể… Read More Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P2

Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P1

Phần 1 này mình sẽ “kể” về DI theo kiểu nông dân chút. – DI là cái khỉ gì – Module cấp thấp? Cấp cao – Các thể loại dependency thường thấy trong codebase của game – Cấu trúc của DI framework Qua Phần 2, mình sẽ nói về Zenject framework Trong quá trình thiết… Read More Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P1

Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P2

Mục lục: Phần 1 : tào lao cơ bản về EntityComponentSystem. (you’re here). Phần 2 : những framework thông dụng, cấu trúc của chúng. Ở  phần 1, mình đã tào lao về vài thứ cơ bản như : ECS là gì ? Sức mạnh của ECS là gì ? Unity3D có phải là một engine… Read More Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P2