Tách InputFilter khỏi Handlers trong xử lý multiplatform

Cái tiêu đề nghe có vẻ ngộ ngộ, cái này là một kinh nghiệm mình thu thập được trong quá trình chạy các project trên nhiều platform (PC, Mobile, Steam). Một đặc điểm dễ thấy ngay trong xử lý multiplatform là Input, sẽ khác nhau tùy platform, như PC (keyboard, mouse), Mobile (touch, sensor), Steam… Read More Tách InputFilter khỏi Handlers trong xử lý multiplatform

CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P3

Qua phần 1 và phần 2 đặc sệt lý thuyết, thì phần này mình sẽ trình bày một demo nhỏ, cho bớt khô khan, thêm phần thú vị, hé hé :v Demo Mình để demo ở GitHub, các pro clone về tham khảo. Đề bài là một Platformer2D game đơn giản như mình đã dùng… Read More CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P3

CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P2

Được rồi, Phần 1 lý thuyết chắc hơi khó nút, ở đây mình sẽ lấy ví dụ từ thực tế, và đưa ra cả 2 cách giải quyết theo cả StateMachine và CoroutineReaction Bài toán newbie Lấy lại cái đề bài Platformer2D cho nó đơn giản hé. Con monster sẽ di chuyển qua lại, nhảy… Read More CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P2

CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P1

Bài hôm nay sẽ hơi lạ một chút, nói về CoReactions – từ này nghe có vẻ mới mới. Trải qua kha khá các project về game, trong quá trình design codebase, chắc nhiều người cũng như mình, sử dụng StateMachine khá nhiều. Cá nhân mình thấy StateMachine hơi khó dùng, bị đơn điệu và… Read More CoReaction – một hướng tư duy khác, thay thế cho StateMachine – P1