[MonoDevelop] Disable một số Compiler Warning không cần thiết

Hôm nay là một trick ngắn về việc giảm thiểu các Compiler Warning trong quá trình code, với MonoDevelop (hoặc Visual, mình thì thích MonoDevelop hơn, nhẹ gọn). Compiler Warning là cái gì ? Mấy cái gì đơn giản, quen thuộc rồi thì mình không nói dài dòng nữa hé. Đây là mấy cái Warnings… Read More [MonoDevelop] Disable một số Compiler Warning không cần thiết