Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P2

Kế tiếp theo Phần 1, ở phần này mình sẽ giới thiệu về Zenject và các thao tác, feature cơ bản mà Zenject hỗ trợ. 1. Sơ bộ về Zenject Là một DJ framework, được thiết kế để có thể dùng cho C# thuần, đồng thời có hỗ trợ cho Unity3D, các bạn có thể… Read More Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P2

Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P1

Phần 1 này mình sẽ “kể” về DI theo kiểu nông dân chút. – DI là cái khỉ gì – Module cấp thấp? Cấp cao – Các thể loại dependency thường thấy trong codebase của game – Cấu trúc của DI framework Qua Phần 2, mình sẽ nói về Zenject framework Trong quá trình thiết… Read More Dependency Injection (DI) trong Unity3D, sử dụng Zenject framework – P1