Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P2

Mục lục: Phần 1 : tào lao cơ bản về EntityComponentSystem. (you’re here). Phần 2 : những framework thông dụng, cấu trúc của chúng. Ở  phần 1, mình đã tào lao về vài thứ cơ bản như : ECS là gì ? Sức mạnh của ECS là gì ? Unity3D có phải là một engine… Read More Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P2

Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P1

Mục lục: Phần 1 : tào lao cơ bản về EntityComponentSystem. (you’re here). Phần 2 : những framework thông dụng, cấu trúc của chúng. Hôm nay mình tào lao về chủ đề về Entity Component System (ECS). Nhiều người có thể đã biết và sử dụng ECS từ lâu rồi, bài này mình tổng hợp… Read More Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P1