Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P1

Hôm nay mình tào lao về chủ đề về Entity Component System (ECS). Nhiều người có thể đã biết và sử dụng ECS từ lâu rồi, bài này mình tổng hợp một số thứ linh tinh trong quá trình tìm hiểu và ứng dụng vài ECS framework vào Unity. Bài đầu tiên sẽ xoay quanh… Read More Entity System trong Unity3D, các framework ECS cho Unity – P1